Teknikler

FUE Tekniği

FUE saç ekim tekniği değildir. FUE sadece saç köklerinin donör bölgeden zarar görmeden, lokal anaztesi altında özel uçlu mikro motor ile tek tek alınması işlemidir. FUE’nin en büyük avantajı kesi ve dikiş izi olmamasıdır. Saç kökleri tek tek alındığından ve iyileşme süresi diğer yöntemlere göre çok daha kısa olduğundan hastalar tarafından rahatlıkla tercih edilen en etkili saç alım yöntemidir.

Lateral Slit

Kanalların açılması için kullanılan greft kalınlığına ve planlanan cerrahiye göre spesifik olarak hazırlanan bladeler ile geliştirmiş olduğumuz özel bir aletten faydalanıyoruz.

Bu metod ile kanallar diğer yöntemlere göre çok daha düşük açılarla açılır. Bu açı ortalama 10-15 derecelik açılara kadar indirilebilir. Saç ekiminde saclarınızı kaybetmeden önceki orijinal saç çıkış açılarına kavuşursunuz. Özellikle ince cildi olanlarda, sakal bölgesine yapılan ekimlerde avantaj sağlamaktadır.

Spesifik olarak hazırlanan özel aletler sayesinde sakallarınızın doğal açısı birebir taklit edilmektedir.

Bu teknikle açılan kanalın derinliği alınan greftlerin kök uzunluguna göre ayarlandığından kanalların derin açılma riski yoktur. Bu da daha derin kanal açılabilen diğer malzemelerin yüzeysel ince damarlara zarar verme ihtimalinden bizi uzaklaştırmaktadır.

Kanalların çapı greftlerle birebir örtüşmektedir. Dolayısıyla iyileşme diğer malzemelerle yapılan ekimlere göre daha hızlı olmakta ve sonrasında yüzeyde cildinizden hiçbir farklılık (çukur ya da kabarıklık) hissedilmemektedir. Greftlerin birbirine baskı yapma olasılığı diğer yöntemlerden daha düşük olduğu için kökleri daha sık yerleştirme olanağı sağlar.

Safir Saç Ekimi

Saç ekiminin kanal açma aşamasında; metal slit yerine çok değerli bir maden olan gerçek safirden üretilen uçlar yardımıyla kanal açma işlemi gerçekleştirilmektedir. Safir uç kullanılarak açılan kanalların avantajlarından bahsetmek gerekirse safir ucun pürüzsüz ve antibakteriyel yüzeyi sayesinde kanal açma aşamasında daha az titreşim olduğundan hem travma hem de doku hasarı minimuma indirilir. Safir ucun diğer sistemlerden ayırıcı en büyük farklarından biri de daha sık ekim işlemi yapılabilinmesidir. Safir uçların açık olan alanlarda kanal açabilmek için her bölgeye özel numaralara sahiptir. İşlem bittikten sonra görülen ödem miktarı diğer yöntemlere göre çok daha azdır.

Uzun Saç Ekimi

Long Hair Tekniğinde kökler özel uçlarla uzun olarak alınıp uzun olarak ekilmektedir. Saçlar tıraş edilmemektedir. İyileşme sürecinin daha hızlı olması adına kanallar Sapphire Tekniği ile açılmaktadır. Seyrelmeye başlamış ya da açılmış olan ön yan ve tepe bölgelerine bu teknikle ekim yapılabilmektedir. Diğer ekim yöntemleri ile karşılaştırdığımızda Long Hair tekniğinde operasyon süresi ve saç ekimi süreci değişmemektedir. Bu tekniğin avantajlarından biri de manuel yani el ile özel bir alet yardımıyla çıkartılmasıdır. Bu şekilde çıkartıldığından saç kökleri tamamen kontrolümüz altında kalmakta ve herhangi bir zarar görmemektedir. Son olarak başın tamamen tıraş edildiği diğer yöntemlerin ulaştığı başarıyı ve konforu sağlamaktadır. Kişi operasyondan 1 gün sonra günlük yaşamına geri dönebilmektedir.

DHI Saç Ekimi

Özel kalem sayesinde, toplanan saç kökleri kanal açılmadan diğer saç telleriyle aynı yönde ekim bölgesine yerleştirilir. Bu sayede hızlı şekilde iyileşme gerçekleşir. DHI yönteminde ekim yapan kişi tek tek ekim yaptığı için saç yoğunluğunu sizin isteğiniz oranında ayarlar ve istediğiniz saçlara kavuşursunuz. Ekim yapılırken saçın uzayacağı yön ayarlanır bu sayede doğal görüntü korunmuş olur.