Komunikimi

Informacionet e kontaktit

Mediat sociale

Forma e Kontaktit

Zyra e Stambollit
qendër e përgjithshme

Klinika e Stambollit
Quasar Plaza

Klinika Spanjolle
Sevilje

Klinika e Italisë
aversa